Liverbirds Bergen

YNWA JFT96

Årsmøte 14.06.20 kl:15.00 Scruffy 22 stk

SAK 1: Godkjenning av innkalling og sakliste. Kommentar: Ta avstemning av sak 6 og 8 etter framlegging av regnskap

SAK 2 : Ordstyrer: Jørn Erik Heimseter.

Referent: Monika Nilsen.

SAK 4: Vedtekter: Kontingent, få felles mail til alle, betaling og få elektronisk medlemskort digitalt. ca kr 5 . Mer praktisk enn å måtte skrive ut 7-8 hundre kort og halvparten blir liggende igjen etter sesongen. Det blir også mindre jobb for styret.

Forslag medlems kontigenten får en liten justering .Det jobbes også med en app fra Liverpool Norge.

Mål: Å få dette i system for neste sesong. Styret får støtte til å ta avgjørelse på dette.

Beate informerte litt om priser.

SAK 5: Års beretning v/ Jørn Erik

Et styremøte i mnd . Kommentarer: info om evt overføring til fellestur neste år, Jørn Erik har hatt tlf møter med Audun i Liverpooldrømmer. Avtale om siste hjemmekamp og a kamper. Forventer stadig flere tilreisende og større rift om kampbilletter, flere tilreisende også fra andre kontinenter. Legger fellesturene på vent inntil videre.

SAK 6: Fastsettelse av kontingent ingen endring

Evt bruk av elektronisk blir prisene omtrent de samme som plastkort.

Sender ut info til medlemmene så fort styret vet mere om app/ elektronisk løsning.

SAK 7: Info om styrets arbeid

Hjertesaker. Styret kommer tilbake til det

Medlemmer: Ingen nye medlemmer siden mars pr nå 750 stk medlemmer. Lå godt an till å sette ny rekord før nedstegning Korona.

Turansvarlig og arrangement ansvarlig velges ved nytt styre.

Kommentar: Kan vi støtte Liverpoolsupportere i Bergen Barn og Unge som ikke har så god råd Forlag til styret.

SAK 8: Budsjett og Økonomi:

Vi har gitt mye til veledighet. Skal ikke ha mye overskudd den økonomiske situasjonen er bra.

Budsjettet er ikke satt med hensyn til Korona. Budsjetter ble satt før nedstenging , basert på fjordåret.

Bes om å være forsiktig med pengebruk i høst. Legge av penger til legendetreff.

Styret ber at medlemmer sender inn historie, bilder til websiden vår. Greit med litt aktivitet på web siden vår.

Klappes for regnskapet.

SAK 9: Behandling av innkommende saker.

Sett av et eget punkt på agenda : eventuelt.

Ønske å få LFc fotball skole til Bergen. Om LB kan være med å arr dette. Beate nevnte Ian Thomsen.

Ved kamparrangement førstemann til møllen

SAK 10: Valg av styret.

Øystein informerte om valgkomiteens innstilling og om hvordan valgkomiteen har jobbet.

Beate: enstemmig

Dag Halvorsen: enstemmig

Roger Alræk: enstemmig

Morten Hanssen: enstemmig

Vara:

Rudi Ellingsen

Elisabeth: Åsmund stiller som motkandikant

Elisabeth : lll

Åsmund: llllllllllllllllll

En blank

Åsmund inn som vara

SAK 11: Fastsettelse valgkomiteen:

Birthe trekker seg, Vibeke ber om erstatning, Ny inn i valgkomitee, Frank Morten Nygaard og Elisabeth Ervik og Øystein Bønes.

Referent

Monika Nilsen

Beate Didrikson.

0